Det krävs såväl viss färdighet som en stor portion tålamod att bibehålla ett hälsosamt förhållande inom vilket man tillsammans kan lösa de problem som uppstår inom detta. Det är lätt hänt att man som ena hälften i ett förhållande tror att man gör allt för att lösa de problem man har som ett par. Men faktum är att det finns många fördelar med parterapi i Stockholm – den kan bland annat lära oss nya sätt att lösa problem på och hjälpa oss att uppfylla vår partners behov.

Du kommer få en bättre förståelse för din partner

Genom att genomgå parterapi i Stockholm tillsammans med din partner kommer du inte bara att få en bättre förståelse för denna, du kommer även att kunna fördjupa er relation. Än viktigare är att du också kommer att kunna få en bra bild av vem du själv är och vilka dina egna behov är.

Ni kommer tillsammans att kunna lösa era problem

Par som går i parterapi erbjuds en neutral och säker plats på vilken de kan uttrycka sina känslor. Genom att göra detta och öppna upp sig med hjälp av en utbildad parterapeut kan man ofta lösa de problem som under en längre tid har legat och gnagt på förhållandet.

Du och din partner kommer kunna lösa era konflikter på ett bättre sätt

När du går i parterapi i Stockholm med din bättre hälft kommer ni få de verktyg som krävs för att kommunicera bättre med varandra. Som du säkert redan känner till är just kommunikationen väldigt viktig i ett förhållande. Ni kommer få hjälp att inte bara lyssna på varandra utan även med att processa och hantera det som motparten kommunicerar.

Ni lär er att vädra era åsikter utan att gå till angrepp

Bägge parter i ett förhållande behöver kunna prata med varandra om sina problem utan att vara rädd för att vädra sina åsikter. Det är viktigt att detta görs på ett sätt som är konstruktivt snarare än destruktivt. Parterapin kommer lära er att få sagt det ni vill säga utan att göra detta på ett sätt som ställer krav eller leder till bråk.

Om du inte är nöjd med din nuvarande assistansanordnare finns alltid möjligheten att byta. Men hur hittar man vilka anordnare som är aktiva inom den kommun man bor i? Här ges fem olika vägar.

Assistansanordnare via handläggaren

De kommunala handläggare som har ansvar för assistans ska även ha tillgång till listor över samtliga assistansanordnare som kan utnyttjas. Dessa behöver inte nödvändigtvis ha kontor i just den kommunen men i alla fall ha avtal. Bor du i Lysekil kan alltså en lista på assistansanordnare över hela Bohuslän presenteras.

Assistansanordnare via kommunens hemsida

De flesta kommuner har även information kring val av assistansanordnare på sin hemsida. Generellt visas de två alternativ som finns, kommunalt eller privat, och kontaktuppgifter för mer information. Varken på hemsidan eller via handläggaren får någon rekommendation ges. Det ska vara helt upp till kunden att avgöra vilka som ska utföra hjälpen. Vill man ha hjälp att välja är det bättre att gå via en assistansförmedling.

Assistansanordnare via assistansförmedling

Att ta hjälp av assistansförmedling kanske är det enklaste och smidigaste sättet att hitta passande assistansanordnare. Detta sker i tre steg.

Kontakt och kartläggning
Du ringer upp en assistansförmedling som arbetar mot den kommun du bor i. För att fortsätta med exemplet ovan kan en förmedlare sökas upp som är aktiv i Bohuslän. Du presenterar vilket behov som finns och vad du förväntar dig få hjälp med. Denna process brukar kallas för kartläggning.

Kontakt med assistansanordnare
I detta fall kommer sedan assistansförmedlaren att kontakta de assistansanordnare som kan uppfylla de behov du har. Detta genom att de har samarbete med en rad privata företag och en insikt i hur de arbetar. Redan i detta skede får man alltså viss hjälp med att välja. Detta genom att förmedlaren ”sållar bort” oseriösa företag samt de som inte kan möte behoven.

De assistansanordnare inom Bohuslän som blir kontaktade uppfyller helt enkelt vissa kriterier och förväntas kunna ge den vård som efterfrågas. Däremot finns inget krav på att avtal måste skrivas med någon av dessa. En förmedlare tar enbart fram förslag.

Assistanssamordnare via Google

Ännu en väg är att använda Google och helt enkelt söka efter assistansanordnare där man är bosatt. Däremot bör man i detta fall tänka brett. Istället för att söka efter anordnare i Lysekil bör man även söka efter anordnare i Bohuslän. Det är ju inte säkert att företaget försöker synas på Google mot de mindre orterna.

Önskas statistik över assistansbolag finns en rad källor att utgå ifrån. Företag som jobbar med assistansförmedling på olika vis, har en diger lista över vilka som erbjuder sina tjänster som assistansbolag i Stockholm. Här är ett axplock från den statistiken som gällde i november 2018.

Antal bolag – I Stockholms län fanns 160 anordnare. Av dessa var det 75 som hade minst ett kontor i Stockholms län.

Antal kunder – De flesta (86) hade färre än 30 kunder. Men det fanns även ett par större företag. De assistansbolagen med över 30 kunder var 64st och de med över 100 kunder var 19 st.

Uppsägningstid – De flesta hade längre uppsägningstid än 4 veckor. Det var totalt 59 assistansbolag som hade denna uppsägningstid alternativt kortare tid än så.

Struktur – Att arbete med assistanspool var överlägset vanligast. Detta gjorde 108 företag. Sedan fanns det 6 assistansbrukarkooperativ, 2 kommunala utförare samt 9 företag utan vinstintresse alternativt SVB-bolag.

Lön – Av de assistansbolag från Stockholm som fanns med i statistiken hade 26 valt att inte uppge timlön. Hos 61 bolag översteg grundlönen per timme 135 kr, hos 130 bolag var lönen över 125 kr per timme och hos 4 var lönen under 125 kr per timme.

Kollektivavtal – De flesta bolag var kollektivanslutna och då var det främst via kfo-kommunal. Här hittades 72 av assistansbolagen. Utöver dessa fanns även kfs-kommunal med 6 bolag, AB-P kommunal med 5 bolag och almega-kommunal med 62 bolag. Det var 9 bolag som valde att inte ha någon kollektivavtalsanslutning eller vara ansluten till ett avtal som inte var valbart på assistanskoll.se.

Egen arbetsgivare – En del är egna arbetsgivare och anställer därmed direkt den assistans som behövs. Därmed finns även behov för tjänster för de som är egna arbetsgivare. Detta erbjöd 68 bolag.

Assistansbolagens karaktär

I och med att ett åtagande som assistansbolag innebär att man får nära kontakt med en individ, är det viktigt att kunna etablera förtroende. Genom företag som jobbar med assistansförmedling av assistansbolag i Stockholm kan man hitta de som kan erbjuda stabila strukturer och god vård.

Bland de många mer eler mindre kontroversiella växtpreparaten som är tillgängliga, finns en tålig och snabbväxande ört med flikiga, fingrade blad som i första ögonkastet ser ganska oskyldig ut när den står där och drar åt sig solljus. Växten har under seklernas gång använts för alla möjliga olika ändamål: från tillverkning av textilier och rep, djurfoder, matolja, energigröda, fågelfrö, samt som medicin och berusningsmedel. Och det är dessa två sistnämnda ändamål som skapat den stora debatten om cbdolja. Ett preparat som är helt fritt från THC vilket är ämnet som nu är förbjudet i Sverige.

Vad förkortningarna egentligen betyder

I Sverige har vissa jordbrukare fått tillstånd att odla godkända sorter av cannabis sativa. För att bli godkänd, måste växtsorten ha en THC-halt på mindre än 0.2%. Men vad är då denna THC-halt? Förkortningen står för namnet tetrahydrocannabinol, ämnet som är ansvarigt för de psykoaktiva och fysiologiska effekter som uppstår när växten konsumeras som drog (marijuana eller hasch). Men cannabis sativa har även blivit hyllad för sina medicinska och smärtstillande effekter, och det är därför vissa varianter av växten med en låg THC-halt legaliserats i Sverige. Dessa kallas industrihampa och får odlas på fastigheter med minst 4 hektar jordbruksmark – tillståndet ges aldrig för odling av enstaka plantor. Av industrihampan tillverkas CBD – cannabidiol, en cannabinoid med antipsykotiska och antidepressiva egenskaper, som marknadsförts som CBD olja och påstås kunna bota alla möjliga olika sjukdomar.

Därför är CBD olja så omtyckt

Även om det inte finns tillräcklig forskning för att kunna säkerställa specifik effekt, finns mycket som visar att cbd olja faktiskt kan gynna användare. I takt med ett större intresse kommer också allt fler forskningar och studier som vidare underbygger effekten. Även om växten är förbjuden att odla, har intresserade fortsatt att förädla sina odlingar. Det finns nu cannabissorter som är nästan helt fria från THC. Läs gärna mer om denna CBD olja! Effekterna som observerats är:

  • Antiemetisk – minskar kräkningar och illamående

  • Antikonvulsiv – minskar kramper

  • Antipsykotisk – hjälper mot psykiska störningar

  • Antioxidant – motverkar neurodegenerativa störningar

  • Antiinflammatorisk – motverkar inflammation

  • Anxiolytisk och antidepressiv – motverkar ångest och depression

  • Hjälper bekämpa tumörer och olika sorters cancer

CBD olja och andra hampaprodukter finns att få tag på i Sverige. Om du bestämmer dig för att pröva på, bör du först läsa på ordentligt om de olika positiva som förekommer.