Hälsodiskussion

Bland de många mer eler mindre kontroversiella växtpreparaten som är tillgängliga, finns en tålig och snabbväxande ört med flikiga, fingrade blad som i första ögonkastet ser ganska oskyldig ut när den står där och drar åt sig solljus. Växten har under seklernas gång använts för alla möjliga olika ändamål: från tillverkning av textilier och rep, djurfoder, matolja, energigröda, fågelfrö, samt som medicin och berusningsmedel. Och det är dessa två sistnämnda ändamål som skapat den stora debatten om cbdolja. Ett preparat som är helt fritt från THC vilket är ämnet som nu är förbjudet i Sverige.

Vad förkortningarna egentligen betyder

I Sverige har vissa jordbrukare fått tillstånd att odla godkända sorter av cannabis sativa. För att bli godkänd, måste växtsorten ha en THC-halt på mindre än 0.2%. Men vad är då denna THC-halt? Förkortningen står för namnet tetrahydrocannabinol, ämnet som är ansvarigt för de psykoaktiva och fysiologiska effekter som uppstår när växten konsumeras som drog (marijuana eller hasch). Men cannabis sativa har även blivit hyllad för sina medicinska och smärtstillande effekter, och det är därför vissa varianter av växten med en låg THC-halt legaliserats i Sverige. Dessa kallas industrihampa och får odlas på fastigheter med minst 4 hektar jordbruksmark – tillståndet ges aldrig för odling av enstaka plantor. Av industrihampan tillverkas CBD – cannabidiol, en cannabinoid med antipsykotiska och antidepressiva egenskaper, som marknadsförts som CBD olja och påstås kunna bota alla möjliga olika sjukdomar.

Därför är CBD olja så omtyckt

Även om det inte finns tillräcklig forskning för att kunna säkerställa specifik effekt, finns mycket som visar att cbd olja faktiskt kan gynna användare. I takt med ett större intresse kommer också allt fler forskningar och studier som vidare underbygger effekten. Även om växten är förbjuden att odla, har intresserade fortsatt att förädla sina odlingar. Det finns nu cannabissorter som är nästan helt fria från THC. Läs gärna mer om denna CBD olja! Effekterna som observerats är:

  • Antiemetisk – minskar kräkningar och illamående
  • Antikonvulsiv – minskar kramper
  • Antipsykotisk – hjälper mot psykiska störningar
  • Antioxidant – motverkar neurodegenerativa störningar
  • Antiinflammatorisk – motverkar inflammation
  • Anxiolytisk och antidepressiv – motverkar ångest och depression
  • Hjälper bekämpa tumörer och olika sorters cancer

CBD olja och andra hampaprodukter finns att få tag på i Sverige. Om du bestämmer dig för att pröva på, bör du först läsa på ordentligt om de olika positiva som förekommer.