PPM och råvaror

Allt fler svenskar gör aktiva val i fråga om sin premiepension. De flesta väljer att satsa på etablerade fonder och omtalade fondförvaltare med bra avkastning. När det kommer till fonder finns inga garantier, men vissa lyckas bättre än flertalet. Advisor Fondförvaltning har visat starka siffror under flera år och anses av många höra till de främsta. De investerar i flera olika branscher och deras Advisor världen, hör till de främsta fonderna. Här finns åtskillig info om Advisor och deras fonder.

Förra året ökade Saudiarabien sin oljeexport samt oljeproduktion, vilka nådde sina högsta månatliga snitt. Detta trots att det rådde ett överutbud på den globala marknaden för råolja. Under 2016 uppgick exporten till i genomsnitt 7,65 miljoner tunnor per dag, vilket är en markant ökning från de 7,39 miljoner tunnor per dag som exporterades under 2015. Produktionen i sin helhet ökade från 10,19 miljoner tunnor per dag under 2015 till 10,46 miljoner under fjolåret.

Saudiarabien, som ledde påtryckningarna för en nedskärning av den globala oljeproduktionen efter årsskiftet, ska enligt uppgifter ha ökat sin export till drygt 8 miljoner tunnor per dag under november och december månad, de två sista månaderna före nedskärningen. Innan ett avtal nåddes med de övriga globala oljeproducenterna, jobbade Saudiarabien alltså för högtryck med att utöka sin marknadsandel.

Under de första tio månaderna 2016 ska landet ha producerat mellan 10,2 och 10,67 miljoner tunnor per dag, medan diskussionerna pågick med de andra oljeproducerande länderna. I januari 2017 hölls sedan oljeproduktionen i landet nere till följd av det avtal som nåtts med övriga medlemmar i OPEC samt andra oljeproducerande länder, i vilket det framgick att produktionen skulle minska till 1,8 miljoner tunnor per dag.

Oljefonder och fondförvaltning

Priset på råolja har sjunkit med cirka 4 procent sedan årsskiftet, då nedskärningen av den globala oljeproduktionen alltså ska ha trätt i kraft. Oljepriset ökade kraftigt under 2016, men ligger, sett ur ett längre perspektiv, fortfarande på en relativt låg nivå. Inte minst i Norge är det populärt att placera i fonder som investerar i olja, men även i svenskarnas fondportföljer är oljefonderna populära.

Att överlåta fondförvaltningen till en professionell förvaltare är populärt hos svenska fondsparare. Advisor är en fondförvaltare som utöver fondförvaltning och PPM-förvaltning också förvaltar två egna fonder, nämligen Advisor Multihedge och Advisor Världen. Den förstnämnda är en hedgefond som placerar i såväl inhemska som utländska hedgefonder, medan Advisor Världen är en aktiefond med hävstång som placerar på den globala aktiemarknaden. Om du inte är intresserad av priser på råolja och andra råvaror, eller värdepapper överhuvudtaget, kan det vara en god idé att ta hjälp av en extern förvaltare.