PPM-sparandet viktigt för svenskarna

Det sparande i fonder som de svenska pensionsspararna ägnar sig åt via premiepensionssystemet fyller flera viktiga funktioner. En av dessa är förstås att pensionspengarna kan växa sig större genom den avkastning som PPM-systemet möjliggör, vilken inte är möjlig för inkomstpensionen. En annan viktig funktion som premiepensionssystemet har, är att svenskarna genom detta system förbereds för ett långsiktigt sparande.

Istället för att vara passiva och ta det som ges, kan såväl pensionssparare som pensionstagare se till att pensionspengarna växer genom att göra aktiva val. Detta är naturligtvis en möjlighet som du ska utnyttja! Det är dock viktigt att vi värnar premiepensionssystemet, då såväl den rödgröna regeringen som intresseorganisationer såsom PRO och LO höjer sina röster för att lägga ner systemet, eller åtminstone förändra det i grunden. Även statsminister Stefan Löfven har meddelat att han vill se fondtorget minskas, från dagens urval på ungefär 840 fonder till ett knappt tiotal.

Starkt motstånd mot avveckling av PPM-systemet

Detta har naturligtvis lett till starka motreaktioner från såväl de borgerliga partierna som privatekonomer och organisationer som till exempel Aktiespararna och Unga Aktiesparare. Såväl politiker som experter, pensionssparare och andra intressenter har således delats in i två läger. Den ena sidan verkar bara se nackdelar med det stora urvalet av fonder, medan den andra sidan istället väljer att se möjligheterna med detta. Experten Claes Hemberg skrev redan i april 2015, det vill säga för två år sedan, att det vore en kortsiktig lösning att lägga ner PPM-systemet och att det är ett svek mot framtida pensionstagare. Hemberg är en av de som hellre ser att premiepensionssystemet utvecklas än avvecklas.

Även fondförvaltare som till exempel Advisor, som erbjuder sina kunder professionell PPM-förvaltning, motsätter sig naturligtvis en avveckling av premiepensionssystemet. Advisor har goda erfarenheter av att skörda frukterna av PPM-systemet, då bolaget sedan år 2000 har haft en genomsnittlig avkastning på hela 10 procent. Motsvarande siffra för de svenska pensionsspararna som helhet är 7 procent, vilket innebär att den mörka bild av PPM-systemet som ofta målas upp i media av vissa politiska partier och intresseorganisationer är missvisande. Premiepensionssystemet ger nämligen spararna en god tillväxt av PPM-pengarna.