Tänk till innan du placerar fastighetsboxar utomhus

Vissa fastighetsägare väljer att placera sina fastighetsboxar utomhus. Detta görs framför allt när möjlighet saknas att placera dessa inomhus. Det är generellt sett inget som helst problem att göra detta. Men det är viktigt att vidta vissa åtgärder för att säkerställa att boxarna tål det klimat där de placeras. Nedan tipsar vi om vad du bör tänka på när du överväger en placering utomhus!

Titta på denna sida för att köpa fastighetsboxar utomhus till lägsta pris

Att tänka på inför en placering av fastighetsboxar utomhus

Det vanligaste är alltså att man placerar en postbox av detta slag inomhus. Men det kan finnas vissa skäl att välja ett annat tillvägagångssätt. Till exempel kanske det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme i trapphuset för att hysa en fastighetsbox där. Om så är fallet är det bättre att flytta ut boxen utanför byggnaden.

Vid placering av fastighetsboxar utomhus är det viktigt att tänka på följande saker:

  • Boxarna bör placeras under tak. När denna typ av boxar placeras i en utomhusmiljö är det viktigt att ha vädrets makter i åtanke. Av denna anledning bör boxarna placeras under ett tak eller någon annan form av skydd. På så vis förhindras att regn och annan nederbörd letar sig in i facken och förstör posten. Med detta sagt går det sällan att värja sig helt från fukt och väta. Men det går alltså att minimera denna risk.
  • Överväg att välja en rostskyddad variant. En annan sak att tänka på vid placering av fastighetsboxar utom hur är rostskyddet. Det finns boxar som är rostskyddade och dessa är förstås bättre skyddade mot rost. Rosten kan faktiskt vara ett större hot mot boxarnas hållbarhet än nederbörden. Därför är det viktigt att även ta med denna faktor i beräkningen.
  • Priset blir ofta lite högre. Prisskillnaden mellan boxar som monteras inomhus respektive utomhus är inte hisnande. Men det är ändå viktigt att vara medveten om att en viss prisskillnad kan förekomma mellan de bägge varianterna. Det ställs nämligen lite högre krav på de produkter som ska användas i en utomhusmiljö. Därför är också priset på dessa lite högre än på de boxar som enbart är avsedda för inomhusbruk.