Vet mer om att skaffa övervakningskamera

Ett larmsystem med övervakningskamera ger dig mycket god översikt över vad som sker i och utanför hemmet. Med både inom- och utomhuskamera kan du – och eventuellt en operatör på larmcentral – få ovärderlig information vid till exempel inbrott eller bränder. I den här texten kan du läsa mer om att komplettera larmsystemet i hemmet med en övervakningskamera.

Funktioner

Aktörerna på marknaden är många, och det finns ett stort antal fabrikat, med olika funktioner. En del företag har smarta övervakningskameror som sin huvudsakliga produkt, men det är mycket vanligt att man skaffar en övervakningskamera genom att tala med sitt befintliga larmbolag.

Funktioner kan till exempel vara trådlös strömförsörjning, möjlighet att koppla upp till wi-fi eller att prata med någon som befinner sig nära kameran när du inte är hemma. Det kan antingen vara att du själv får en notis om när kameran detekterar rörelse, men det kan också vara att larmcentralen kopplas in vid ett larm och kan se och höra med personer som befinner sig i närheten.

Regler för övervakningskamera i hemmet

GDPR har knappast undgått någon, och lagen är relevant om du ska börja övervaka din bostad. Tänk på detta:

  • Du får inte filma platser dit allmänheten har tillträda. Kameran kan alltså inte monteras så att den till exempel filmar en gata utanför ditt hus där fotgängare och bilister passerar. Den får inte heller monteras så att din grannes tomt filmas.
  • Övervakningen måste ske i egenskap av dig som privatperson. Kameran eller materialet får ej användas i syften som är kopplade till exempelvis en förening du är med i, eller ett företag som du driver.
  • Det måste finnas ett klart syfte och samband med ditt hushåll för att montera upp övervakningskamera. Det här är normalt inget husägare behöver oroa sig, i synnerhet då kameran används som komplement till ett befintligt larmsystem.

Kopplat till larmcentral eller inte?

Det finns fristående företag som erbjuder smarta övervakningskameror men som, åtminstone i alla fall inte i Sverige, erbjuder uppkoppling till larmcentral. Kompletterar du ditt larmsystem med en kamera från ditt larmbolag, har du säkerligen möjligheten att koppla upp den direkt mot deras larmcentral.

Här är priset en avgörande faktor. Känner du att det är värt att betala för den extra tryggheten kan det vara ett bra val.