Bli HLR-instruktör på deltid

HLR, som står för hjärt-lungräddning, är en metod för nödsituationer som kan hjälpa personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Genom hjärt-lungräddning kan deras hjärnfunktion bevaras tills sjukvårdspersonal anländer. Att bli en certifierad HLR-instruktör är ett bra sätt att göra världen till en säkrare plats. Som instruktör kan du lära ut hjärt-lungräddning till dina barn, medarbetare och andra personer i din omgivning.

De flesta personer som utbildar sig till HLR-instruktör arbetar inte heltid med detta, men det är ett bra sätt att tjäna lite extrapengar. Innan du kan bli instruktör behöver du dock certifieras inom hjärt-lungräddning. Detta kan du göra genom olika organisationer och företag. När du har fullgjort utbildningen och blivit certifierad, kommer du att vara certifierad HLR-instruktör under ett visst antal år.

Så hittar du en instruktörsutbildning

För att bli utbildad HLR-instruktör behöver du certifieras. Om du inte bor i närheten av ett företag eller en organisation som arrangerar instruktörsutbildningar, kan du även utbilda dig på nätet. Du går dock miste om den praktiska utbildningen genom att utbilda dig digitalt.

Se till att välja en utbildning vars längd passar dig väl. Längden på utbildningar till HLR-instruktör varierar nämligen. Var därför noga med att kontrollera vilken tidsram som gäller för respektive utbildning. De olika träningsprogrammen tar vanligtvis inte särskilt lång tid – de flesta CPR-kurser pågår i cirka fem till sju timmar.

Kostnaden att utbilda sig till HLR-instruktör varierar mellan olika arrangörer av utbildningar. Generellt sett är de dock inte särskilt dyra, utan kostar några tusen kronor. Den kunskap du får under utbildningen är dock ovärderlig! Om du inte har de pengar som krävs för stunden kan du alltid spara och certifiera dig vid ett senare tillfälle.

Förbered dig för att bli HLR-instruktör

Du bör förbereda dig för utbildningen genom att köpa det kursmaterial som krävs. Du bör även gå igenom det material du eventuellt fått i samband med att du registrerade dig för utbildningen till HLR-instruktör, för att säkerställa vad du behöver ha med dig till utbildningen.

Själva kurserna är korta men intensiva. Du kommer få en hel del viktig information om säkerhet, eftersom hjärt-lungräddning används i nödsituationer. Eftersom du får ta del av viktig information bör du anteckna denna. Första steget är att dhlr-utbildning.se