Stålbandning för tyngre laster

Stålbandning för tyngre laster

Inom förpackningsindustrin använder man bandning för att hålla föremål på plats, stabilisera laster, kombinera flera produkter till en last, samt för att förstärka lasterna. För att göra detta behöver man använda band av stål eller plast. Stål är ett av de material som mest frekvent används för bandning. Stålbandning är den äldsta typen av bandning, och många företag använder sig fortfarande av denna för att banda sina produkter och laster. Beroende på vilken leverantör av produkter inom stålbandning du använder dig av, kan du ofta få stålband med olika bredder och tjocklekar.

Stålbandning kan användas till att hålla flera olika typer av produkter och material på plats under transport eller förvaring. Bandning med rostfria stålband föredras ofta eftersom detta material har en högre motståndskraft än andra metaller. Stål har en förmåga att expandera och dra sig samman i olika temperaturer, vilket gör att rostfritt stål även används inom byggbranschen och liknande branscher.

Den som föredrar svart stål framför rostfritt stål kan använda sig av detta material för stålbandning. Det ger lasten ett karaktäristiskt utseende, vilket vanligtvis är väldigt viktigt vid marknadsföring av produkter. Utseendet kommer sannolikt även tilltala företagets kunder.

Stålbandning ett gångbart alternativ

Stålbandning är ett väldigt gångbart alternativ för bandning. Stålband finns som sagt tillgängliga i ett brett urval av bredder, tjocklekar och beläggningar, och denna typ av bandning lämpar sig väl för den som behöver säkra tunga laster med krav på hög hållfasthet och minimal utsträckning. Stålbandning garanterar inte bara produktens säkerhet från utsidan, utan säkerställer även att de produkter som ingår i lasten inte tar skada.

En av de främsta fördelarna med stålbandning är att stål sträcks ut väldigt lite, vilket innebär att det håller sig på plats när lasten utsätts för gupp och andra påfrestningar under transport. Detta är särskilt viktigt i de fall där extra höga krav ställs på materialets styrka. För ömtåliga laster kan skyddande kanter användas som en barriär mellan stålbandningen och den last som fraktas. Dessa hörnskydd kan även skydda ytor från den spänning som bandningen kan ge upphov till, vilket gör dem till ett väldigt användbart tillbehör för stålbandning.

Stålbandning kräver bra utrustning, införskaffa därför bandningsverktyg som håller hög kvalitet och rekommenderas av ledande leverantörer.