Ett larmsystem med övervakningskamera ger dig mycket god översikt över vad som sker i och utanför hemmet. Med både inom- och utomhuskamera kan du – och eventuellt en operatör på larmcentral – få ovärderlig information vid till exempel inbrott eller bränder. I den här texten kan du läsa mer om att komplettera larmsystemet i hemmet med en övervakningskamera.

Funktioner

Aktörerna på marknaden är många, och det finns ett stort antal fabrikat, med olika funktioner. En del företag har smarta övervakningskameror som sin huvudsakliga produkt, men det är mycket vanligt att man skaffar en övervakningskamera genom att tala med sitt befintliga larmbolag.

Funktioner kan till exempel vara trådlös strömförsörjning, möjlighet att koppla upp till wi-fi eller att prata med någon som befinner sig nära kameran när du inte är hemma. Det kan antingen vara att du själv får en notis om när kameran detekterar rörelse, men det kan också vara att larmcentralen kopplas in vid ett larm och kan se och höra med personer som befinner sig i närheten.

Regler för övervakningskamera i hemmet

GDPR har knappast undgått någon, och lagen är relevant om du ska börja övervaka din bostad. Tänk på detta:

 • Du får inte filma platser dit allmänheten har tillträda. Kameran kan alltså inte monteras så att den till exempel filmar en gata utanför ditt hus där fotgängare och bilister passerar. Den får inte heller monteras så att din grannes tomt filmas.
 • Övervakningen måste ske i egenskap av dig som privatperson. Kameran eller materialet får ej användas i syften som är kopplade till exempelvis en förening du är med i, eller ett företag som du driver.
 • Det måste finnas ett klart syfte och samband med ditt hushåll för att montera upp övervakningskamera. Det här är normalt inget husägare behöver oroa sig, i synnerhet då kameran används som komplement till ett befintligt larmsystem.

Kopplat till larmcentral eller inte?

Det finns fristående företag som erbjuder smarta övervakningskameror men som, åtminstone i alla fall inte i Sverige, erbjuder uppkoppling till larmcentral. Kompletterar du ditt larmsystem med en kamera från ditt larmbolag, har du säkerligen möjligheten att koppla upp den direkt mot deras larmcentral.

Här är priset en avgörande faktor. Känner du att det är värt att betala för den extra tryggheten kan det vara ett bra val.

Det krävs såväl viss färdighet som en stor portion tålamod att bibehålla ett hälsosamt förhållande inom vilket man tillsammans kan lösa de problem som uppstår inom detta. Det är lätt hänt att man som ena hälften i ett förhållande tror att man gör allt för att lösa de problem man har som ett par. Men faktum är att det finns många fördelar med parterapi i Stockholm – den kan bland annat lära oss nya sätt att lösa problem på och hjälpa oss att uppfylla vår partners behov.

Du kommer få en bättre förståelse för din partner

Genom att genomgå parterapi i Stockholm tillsammans med din partner kommer du inte bara att få en bättre förståelse för denna, du kommer även att kunna fördjupa er relation. Än viktigare är att du också kommer att kunna få en bra bild av vem du själv är och vilka dina egna behov är.

Ni kommer tillsammans att kunna lösa era problem

Par som går i parterapi erbjuds en neutral och säker plats på vilken de kan uttrycka sina känslor. Genom att göra detta och öppna upp sig med hjälp av en utbildad parterapeut kan man ofta lösa de problem som under en längre tid har legat och gnagt på förhållandet.

Du och din partner kommer kunna lösa era konflikter på ett bättre sätt

När du går i parterapi i Stockholm med din bättre hälft kommer ni få de verktyg som krävs för att kommunicera bättre med varandra. Som du säkert redan känner till är just kommunikationen väldigt viktig i ett förhållande. Ni kommer få hjälp att inte bara lyssna på varandra utan även med att processa och hantera det som motparten kommunicerar.

Ni lär er att vädra era åsikter utan att gå till angrepp

Bägge parter i ett förhållande behöver kunna prata med varandra om sina problem utan att vara rädd för att vädra sina åsikter. Det är viktigt att detta görs på ett sätt som är konstruktivt snarare än destruktivt. Parterapin kommer lära er att få sagt det ni vill säga utan att göra detta på ett sätt som ställer krav eller leder till bråk.

Om du inte är nöjd med din nuvarande assistansanordnare finns alltid möjligheten att byta. Men hur hittar man vilka anordnare som är aktiva inom den kommun man bor i? Här ges fem olika vägar.

Assistansanordnare via handläggaren

De kommunala handläggare som har ansvar för assistans ska även ha tillgång till listor över samtliga assistansanordnare som kan utnyttjas. Dessa behöver inte nödvändigtvis ha kontor i just den kommunen men i alla fall ha avtal. Bor du i Lysekil kan alltså en lista på assistansanordnare över hela Bohuslän presenteras.

Assistansanordnare via kommunens hemsida

De flesta kommuner har även information kring val av assistansanordnare på sin hemsida. Generellt visas de två alternativ som finns, kommunalt eller privat, och kontaktuppgifter för mer information. Varken på hemsidan eller via handläggaren får någon rekommendation ges. Det ska vara helt upp till kunden att avgöra vilka som ska utföra hjälpen. Vill man ha hjälp att välja är det bättre att gå via en assistansförmedling.

Assistansanordnare via assistansförmedling

Att ta hjälp av assistansförmedling kanske är det enklaste och smidigaste sättet att hitta passande assistansanordnare. Detta sker i tre steg.

Kontakt och kartläggning
Du ringer upp en assistansförmedling som arbetar mot den kommun du bor i. För att fortsätta med exemplet ovan kan en förmedlare sökas upp som är aktiv i Bohuslän. Du presenterar vilket behov som finns och vad du förväntar dig få hjälp med. Denna process brukar kallas för kartläggning.

Kontakt med assistansanordnare
I detta fall kommer sedan assistansförmedlaren att kontakta de assistansanordnare som kan uppfylla de behov du har. Detta genom att de har samarbete med en rad privata företag och en insikt i hur de arbetar. Redan i detta skede får man alltså viss hjälp med att välja. Detta genom att förmedlaren ”sållar bort” oseriösa företag samt de som inte kan möte behoven.

De assistansanordnare inom Bohuslän som blir kontaktade uppfyller helt enkelt vissa kriterier och förväntas kunna ge den vård som efterfrågas. Däremot finns inget krav på att avtal måste skrivas med någon av dessa. En förmedlare tar enbart fram förslag.

Assistanssamordnare via Google

Ännu en väg är att använda Google och helt enkelt söka efter assistansanordnare där man är bosatt. Däremot bör man i detta fall tänka brett. Istället för att söka efter anordnare i Lysekil bör man även söka efter anordnare i Bohuslän. Det är ju inte säkert att företaget försöker synas på Google mot de mindre orterna.

Tarotkort - Olika typer av kortlekar

Skulle du vilja lära dig mer om tarotkort, börja tyda själv eller helt enkelt få en läsning?  Hos Tarotguiderna.nu finns all information du kan tänkas behöva. Här beskrivs såväl historian och arvet kring tarot men också kortens olika betydelse samt hur du gör en läggning. Du får också lära dig mycket om vad som är bra att känna till innan du ringer till ett medium, priser och liknande. Många personer tycker att tarotläsning ska göras fysiskt och inte över telefon eftersom siaren ofta vill att personen som ska få en läsning ska dela kortleken.

Olika typer av kortlekar

Tarot finns inte bara som en kortlek, tvärtom finns det flera stycken olika tarotkortlekar att välja bland. Dessa är bland annat den Stora Arkanan som har 22 kort och Den lilla arkanan med 56 kort, lite motsägelsefullt med namnen kanske men så heter dem. I Den Stora Arkanan finns följande kort:

 • Narren – nummer noll. Narrens betydelse är förändring.
 • Magikern – nummer ett. Betydelsen är magi.
 • Översteprästinnan – nummer två. Kortet betyder att du ska sträva efter dina drömmar.
 • Kejsarinnan – nummer tre. Moderskap och vård.
 • Kejsaren – nummer fyra. Faderskap.
 • Översteprästen – nummer fem. Var öppen för förändring.
 • De älskande – nummer sex. Kärlek till någon särskild.
 • Vagnen – nummer sju. Handling och agerande.
 • Styrkan – nummer åtta. Styrka.
 • Eremiten – nummer nio. Avvakta.
 • Lyckans hjul – nummer tio. Glädjande besked.
 • Rättvisa – nummer elva. Släpp taget.
 • Den hängde – nummer tolv. Positivt kort om att släppa taget.
 • Döden – nummer tretton. Slut på något.
 • Måttfullhet – nummer fjorton. Balans.
 • Djävulen – nummer femton. Själviskhet.
 • Tornet– nummer sexton. Uppvaknande.
 • Stjärnan– nummer sjutton. Hoppets kort.
 • Månen – nummer arton. Varning för fara.
 • Solen – nummer nitton. Lycka och framgång.
 • Domen – nummer tjugo. Rannsakan.
 • Världen – nummer tjugoett. Förändring

Kortens betydelse förändras även utifrån vilka kort som läggs samtidigt samt åt vilket håll de läggs åt. Detta kan en siare hjälpa dig att tyda. Om du har en siare du kan träffa fysiskt kan detta ge en extra bra upplevelse med närvaro till det övernaturliga. Du kan dock också kommunicera med en siare över nätet och få de svar du letar efter. Prova gärna olika siare om du har en känsla över att något inte känns rätt. Även fast siare har sina förmågor kan din personkemi som i andra relationer spela roll över hur bra det funkar.

Välj tandläkare inom Gävleborg

Region Gävleborg har ansvaret för att alla i Gävleborg ska bli erbjuden regelbunden tandvård. Detta upp till att patienten är 24 år.

Första kontakt vid 3-års ålder

Bor du i Gävle och har barn under tre år är första kontakten med tandvården ett brev som skickas ut i god tid innan barnet fyller tre år. Där framgår det att du som förälder kan välja vilken tandläkare som ditt barn ska vara listad hos. Det går därmed att välja en av folktandvårdens kliniker likväl som en privat tandläkare inom Gävleborg. Tandläkaren måste alltså inte finnas i just Gävle då tandvårdsvalet ligger inom Region Gävleborg.

I det fall som inget val sker kommer barnet att listas hos den tandläkare som är närmast folkbokföringsadressen. I detta fall är sker listning hos en folktandvård. Önskar man sedan byta sker detta enkelt genom att ta kontakt med den tandläkare som flytten ska ske till.

Nyinflyttad

Är du nyinflyttad till Gävle (eller annan ort inom Gävleborg) kommer ett brev att skickas ut som uppmanar dig att välja vilken tandläkare du vill gå till. Det innebär att de listar dig och därmed skickar ut kallelse ungefär en gång per år. Även här gäller att den som inte väljer aktivt blir listad hos närmaste folktandvård.

Upp till 24 år

Upp till att personen är 24 år har Region Gävleborg ansvaret att erbjuda regelbunden tandvård. Den är även gratis upp till den sista december året som personen fyller 24. Därefter ges viss rabatt via tandvårdsbidraget vilket är ett statligt bidrag som ges en gång per år. Även högkostnadsskydd kan användas för att inte kostnaden för tandvård ska bli för hög.

Byta tandläkare

Har du flyttat inom Gävle och vill vara listad hos den tandläkare som är närmast nya bostaden? Eller är du missnöjd med nuvarande klinik och vill därför byta. Att byta är alltid gratis och sker enklast genom att ”Vårdgivaranmälan” fylls i och skickas till Region Gävleborg. Detta sker alltså enbart om en person under 24 år vill byta tandläkare. Det är då den nya vårdgivaren som ska skriva på blanketten tillsammans med vårdgivaren. På detta sätt har Region Gävleborg övergripande kontroll på att alla invånare blir erbjuden regelbunden tandvård. En person som är över 24 år går enbart till den klinik man vill tillhöra och skriver in sig där.

Dr Martens – från arbetskänga till världskänd modeikon

Historien om Dr Martens populära skor började redan på 1940-talet då en tysk militärläkare vid namn Klaus Märtens tyckte att de vanliga armékängorna inte var bra nog efter att han själv hade dragit på sig en vristskada. Tillsammans med en vän tog han fram en ny känga, då i återvunnet material från den tyska militären. Idag är märket världskänt och ses som en moderikon som används av både musiker och andra människor vid alla typer av tillfällen.

Dr. Martens – då och nu

De första kängorna tillverkades av återvunnet material, där gummi från det tyska flygvapnet gjordes om till sulor och axelstycken från officersjackor gjordes till inlägg. Skornas ovandel var omsydda officersbyxor i läder. Till en början fungerade kängorna som arbetsskor främst för hemmafruar. Faktum är att 80% av dom tillverkade skorna användes av just kvinnor under dom första 10 åren. Därefter blev dom populära bland alla typer av arbetarfolk för att sedan på 60-talet börja användas av musiker, främst punkare. Idag är det trendiga modekängor som används flitigt världen över, både ute på stan och på röda mattan.

Utmärkande drag

Det finns flera saker som utmärker skor från Dr Martens. Bland annat den gula sömmen på ovansidan av sulorna, och på senare år även en gul flärp på skaftet. En av de mest köpa kängorna har en djupröd färg och 8 hål för snörning men det finns även många andra modeller både i form av kängor och lågskor. Utmärkande för dom alla är att sulorna är tillverkade i gummi med grovt mönster och snörning.

Lång livslängd

Den som tar väl hand om sina Dr Martens får ett par skor med väldigt lång livslängd. Skorna tillverkas för hand i läder av högsta kvalitet, och impregnerar man lädret ofta och med bra produkter kan man bära sina Dr Martens i många år. Lädret som används är väldigt slitstarkt och kan upplevas som hårt till en början, så det är viktigt att man går in dom under ett par veckor för att inte få ont i fötterna.

Ett par Dr Martens är nästintill omöjliga att slita ut om man sköter om dom på rätt sätt. Dessutom blir den militärinspirerade kängan aldrig direkt omodern utan funkar alltid och är också väldigt snygg och stilren.

Tarotlinjer – flum eller äkta?

Tarot, spådomar, numerologi och liknande har så gott som alltid uppfattats med enorm skepsis. Det är lätt att förstå varför, den andliga och mystiska världen går varken att förklara, mäta eller dissekeras. Detta område har många likheter med religionens mirakel, däremot har både kristendom, buddism, islam och andra religioner fått en betydligt mer accepterad roll i samhället jämfört med tarot och spådomar. Idag kan tarotlinjer innebära allt från siare, personer som kan tala med djur och människor med förmåga att se in i det förflutna. Oavsett vilken sorts problem du behöver hjälp med kan du via tarotlinjer bli hjälpt, du hittar flertalet vägledare på Tarotguidernas tarotlinje.

Det kan finnas många anledningar till detta. Kanske kan det även kopplas till häxjakterna under medeltiden där andliga personer, i synnerhet kvinnor, kunde anklagas för kätteri (att de har en personlig åskådning som motstrider den etablerade trosuppfattningen). Det innebär i sin tur att allt som gick emot en viss religion (oftast kristendomen) behövde förgöras på ett eller annat sätt, oavsett om det handlade om idéer, böcker eller personer.

Häxjakterna

Sverige var knappast en fristad för oliktänkande personer. Även här avrättades hundratals kvinnor för häxeri. Detta kan mycket väl ha påverkat samhällets syn på det andliga och spirituella. Idag finns det dock ingen risk för att siare, spåkvinnor och högkänsliga personer bränns på bål. Tvärtom har samhället blivit bättre på att uppskatta dessa personers förmågor och egenskaper.

För att svara på fråga om tarotlinjer så beror det på vad du är ute efter. Vill du ha hjälp med att ta ett beslut? Behöver du vägledning för att kunna klara av att göra förändringar i ditt liv? Då kan tarotlinjer vara ett utmärkt sätt att komma igång. Dessa personer har oftast mycket bra intuition och kan ge goda råd, samtidigt som du även kan komma till insikt om saker som berör ditt inre liv. Om ditt samtal till tarotlinjer hjälpte dig i ditt liv, innebär det att tarotlinjer är äkta och att deras förmågor på något sätt är magiska?

En motfråga till detta är: spelar det någon roll? Du fick den hjälp du behövde, när du behövde den som mest. För de allra flesta räcker detta mer än väl som svar.

Strategier för effektiv kameraövervakning

När man skall montera in kameror för att öka säkerheten i anslutning till ett företag, finns det en rad olika sätt att resonera. I vissa fall kan man fokusera på att öka chansen för att gripa den som försöker ta sig in. I andra fall är kamerorna delvis till för att avskräcka. Ett brott som aldrig påbörjas är det bästa för alla inblandade. Skulle brottet påbörjas men inte göras färdigt, kan man ändå räkna med en rad kostnader för staket eller belysning som förstörts. Även om kameraövervakning har en viss avskräckande effekt, är det också någonting som kan bidra till att eventuella fall klaras upp. När väktare har rätt signalement och möjlighet att gripa en person på bar gärning, skall det till en hel del för att man sedan inte skall kunna fälla han eller hon som misstänks.

De övervakningskameror som i dagsläget används i nya larmsystem, har mycket god skärpa och kan fungera utmärkt som bevisning i en rättegång. Sådana kameror använder man dock inte bara utanför fastigheten utan även inomhus. Då kanske i synnerhet för att fånga upp eventuella stölder som utförs under öppettid. Såväl i butiker på på lager kan man riskera att bli av med delar av sortimentet. Därför har allt fler börjat leka med tanken att satsa på professionell bevakning.

Kameror som rörelsedetektorer

När en verksamhet är stängd och alla gått hem, skall det inte ske någon rörelse i korridorerna. Med kameraövervakning kan man snabbt detektera ifall någon ändå skulle befinna sig på platsen. I dessa fall börjar kamerorna agera på det vis man ställt in dom för. Generellt kan belysning och kameror sättas igång för att dokumentera allt som sker. Dagens övervakningskameror kan dessutom användas som en signal för att sätta igång övriga aspekter av företagslarmet.

När kamerorna har uppmärksammat att någon rör sig i lokaler som skall vara tomma, kan en signal gå till säkerhetsföretaget man anlitat för sitt behov. Därefter åker en bil ut till platsen för att hantera den situation som uppkommit. Då man har allting lagrat på en annan plats behöver man inte riskera att materialet förstörs i samband med brottet. Signalementet kan skickas både till väktare och polis för vidare utredning. När man gripit någon kan man snabbt avfärda eller knyta denna person till vad som hänt. När man har bra kameraövervakning kan man förebygga en rad brott som kunnat innebära stora utgifter och avbrott i organisationen.

Oavsett var man bor i Sverige kan man se information om inbrottslarm och säkerhetsföretag. Att skydda sin bostad är någonting som var förhållandevis ovanligt förr i tiden men som nu blivit vardag. De olika larmtjänster som erbjuds kan se olika ut och inkludera en rad olika åtgärder. För den som inte tidigare haft larm kan det vara en stor utmaning att hitta vad som är bäst i det utbud som nu finns. Webbsidor som larmkollen.se har tagit fasta på den förvirring som råder när det gäller inbrottslarm och kan bistå med tester och jämförelser. Det finns ett antal olika alternativ som ofta inkluderar mer än bara inbrottslarm. Såväl utryckning som brandvarnare kan vara komplement för den som vill ha en garderad säkerhet.

Försvåra inbrott

Det är inte bara en fråga om larm när det gäller säkerhet i hemmet. En hel del kan göras för att det skall bli svårt för eventuella inbrottstjuvar att ta sig in. Genom att hålla rent i anslutning till huset finns det ingenstans bovar kan gömma sig. Buskar och vegetation kan hållas låga vid huset för att man på håll skall kunna se vad som händer. En sådan åtgärd kan ha effekt även om man inte kompletterar den med ett larm från larmkollen.se. Synergieffekterna av ett strategiskt planerat hus samt ett inbrottslarm ger dock ofta stor verkan.

Att ha rörelsedetektorer är ett annat sätt att minimera risken för inbrott. Kraftiga strålkastare som lyser upp trädgården och fasaden kan skrämma bort de som påbörjat ett inbrottsförsök och påkalla grannars uppmärksamhet. Det finns ytterligare åtgärder för att minimera risken för att någon skall ta sig in i fastigheten. I kombination med ett larm kan man dock få så bra skydd som möjligt.

Någonting som visat sig ha effekt är också säkerhetsdörrar och fönsterlås. När det visar sig att man gjort investeringar för att minimera risken för inbrott är det inte ovanligt att inbrottstjuvar ger upp. Risken för att bli gripen är stor i de fall någon gjort sådana satsningar. Ofta finns även larm och när man väl påbörjat ett försök kan man räkna med att väktare redan är på väg ut till platsen. Den som har förvissat sig om att det skall vara svårt att ta sig in i bostaden har ofta även försett den med bevakning i syfte att ha större trygghet i sitt hem.

Genom historien har traditioner kommit och gått. Man har kunnat observera samhällstrender som gett återspegling i såväl festligheter som kläder. Bröllop har på sätt och vis varit ett undantag från de snabba förändringar som gått genom nationen. Samtidigt finns det exempel på hur traditionerna luckrats upp för att ge plats åt större anpassning. Kortare bröllopsklänningar var en sådan förändring som över tid gått tillbaks något. Ytterligare en förändring avseende bröllop är vem som står värd under bröllopsfesten. Brudens föräldrar har av tradition varit de som finansierat och arrangerat festen. Detta var dock främst under en tid när man bodde hemma tills man gift sig. I dagens Sverige har många par levt tillsammans under flera år innan det att de skriver till verket. De har följaktligen ekonomi och möjlighet att själva stå för det hela. Trots detta är det vanligt att man hjälps åt. Såväl brudpar som föräldrar.

Via denna bröllopsblogg finns en hel del roligt och intressant att ta del av vad gäller bröllopstraditioner. För den som planerar bröllop kan den fungera som en bra referens och inspiration. Här kan man läsa om allt ifrån bröllopsinbjudningar till hur man kan tänka vad gäller fotografering vid bröllopet såväl som under festen som ofta följer vigseln oavsett var detta sker.

Etikett

Det finns naturligtvis en uppsjö regler och traditioner för den som är intresserad av detta. Beroende på vem man är och vilka som skall bjudas, kan dessa vara mer eller mindre i bruk. Under ett kungligt bröllop kan man förvänta sig att samtliga dessa traditioner aktas noga. Vid ett privat bröllop finns dock ofta större variationsrikedom. Allt utifrån vilka det är som bjuder!

Om man som gäst vill vara säker på att man gör rätt och kan leva upp till vad som önskas, är det helt rätt att förkovra sig i lite beskrivningar. Vem som är ens bordsdam, när man håller tal, vad för klädsel som råder och hur man skall fira är sådant som kan variera. Det finns som tur är en hel del information och litteratur som berättar allt som finns att veta vad gäller bröllop. Håller man sig till dessa traditionella regler kan man sällan göra fel. Dock bör man vara uppmärksam på om någonting annat önskas uttryckligen från de som är föremål för bröllopets fest. Att vara i tid och ha förberett sig är alltid rätt.